Wyceny nieruchomości – co zawiera operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument sporządzany przez profesjonalnego rzeczoznawcę, a więc osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Konstruuje się po przeprowadzonej wycenie. Ekspert zajmujący się tym zadaniem musi przestrzegać zasad regulowanych prawnie i na tej podstawie stworzyć dokumentację.

Wyceny nieruchomości – najważniejsze informacje o operacie szacunkowym

Do wyżej wspomnianych przepisów można zaliczyć np. ustawę z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Istotnym dokumentem, o którym warto wspomnieć w tym miejscu, jest także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Prawidłowa wycena nieruchomości w Warszawie oznacza spełnienie także innych zasad.

Co jeszcze jest ważne, podczas sporządzania operatu szacunkowego

Oprócz wcześniej wspomnianych kwestii, do ważnych zasad należy zaliczyć także:

  • opis stanu faktycznego

Specjaliści w trosce o realizację tej zasady posługują się m.in. dokumentacją urzędową. Wszystkie dane zawarte w operacie muszą być precyzyjne i weryfikowalne.

  • czytelność

W takich dokumentach nie ma miejsca na różnorodne interpretacje. Wycena nieruchomości w Warszawie, w tym cena, musi być przedstawiona w pełni czytelnie i jednoznacznie.

Czego nie może zabraknąć w operacie szacunkowym

W dokumencie uwzględnia się m.in. takie informacje o nieruchomości, jak stosowana metoda szacowania, gruntowna analiza rynku nieruchomości oraz szczegółowe dane na temat jej lokalizacji, przeznaczenia i stanu. Co jasne, niezwykle ważnym elementem jest tutaj wycena mieszkania. Wszystko musi być opatrzone przejrzystymi obliczeniami. Taką usługę oferuje m.in. firma wycenypodwymiar.pl.

Wycena nieruchomości w Warszawie i sporządzenie operatu szacunkowego to także konieczność dołączenia niezbędnej dokumentacji, m.in. umowy najmu czy odpisy z ksiąg wieczystych.

Leave a Reply