Jakie korzyści oferuje archiwizacja dokumentów?

Archiwizacja dokumentów jest niezbędna w przedsiębiorstwach. W zależności od kategoryzacji dokumentów, mogą podlegać one w myśl przepisów prawa obowiązkowi przechowywania przez ujęty w zapisach. Dokumenty firmowe, akta osobowe, podlegające archiwizowaniu muszą zostać uporządkowane oraz spakowane do odpowiednich, bezbłędnie opisanych pudeł archiwizacyjnych oraz ułożone w archiwum w taki sposób, aby uzyskać do nich odpowiedni dostęp. Jeśli pracownicy mają zbyt wiele obowiązków, by archiwizowanie dokumentów zajmowało ich cenny czas pracy, warto skorzystać z oferty profesjonalistów.

Archiwizacja dokumentacji – usługa profesjonalna i kompleksowa

Firma, zajmująca się usługą archiwizacji dokumentów oferuje kompleksowe usługi, związane z uporządkowaniem, opisaniem oraz spakowaniem dokumentów. Umieszczane są one w archiwum zakładowym z łatwym dostępem do zawartości. Firma Ekoakta dokonuje:

  • porządkowania dokumentów,
  • segregowania ich na kategorią A oraz B,
  • oznaczania ich,
  • pakowania do pudeł archiwizacyjnych oraz dokładnego umieszczania ich w odpowiednim miejscu pomieszczenia archiwum.

Każda z czynności jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa przechowywanych dokumentów oraz danych, które zawierają akta. Właściwa archiwizacja dokumentów jest czynnością obligatoryjną.

Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z wymogami prawa

Pracowników, którzy zajmują się archiwizacją dokumentacji obowiązuje bezwzględna tajemnica zawodowa. Przechowywane akta osobowe, dokumenty kadrowe, medyczne oraz dokumentacja techniczna są dokładnie oznaczane, a po upływie wymaganego okresu przechowywania brakowane. Kompleksowa archiwizacja dokumentów, realizowana przez profesjonalistów dokonywana jest z uwzględnieniem wymaganych procedur oraz wymogów w zakresie oznaczania pudeł. Poza zapewnieniem bezpiecznego przechowywania, archiwizowanie dokumentów przez profesjonalistów zwiększa komfort korzystania z archiwum na co dzień. Uporządkowane, właściwie przechowywane dokumenty łatwo znaleźć, co stanowi oszczędność czasu oraz możliwość poświęcenia go obowiązkom zawodowym.

Źródło: https://www.ekoakta.pl/

Leave a Reply